Enkle og brugbare HR-løsninger – målrettet små og mellemstore virksomheder.

Et udsnit fra kundelisten
Gutfelt & Partnere
Wilh. Blomfelt & Co
Europa Frugt
A & C Catering
action europe
2K
Kafé Kys
j2 Global
Contour Design
Kone
Attractor
Furesø Golfklub
Jan Nygaard AS
Dansk Supermarked
Globale Læger

 

Kundeudtalelser
"Vi bruger Susanne som vores eksterne personalechef. Det sætter vi stor pris på. Hendes professionelle og målrettede tilgang bidrager til, at jeg og ledelsesgruppen fokuserer mere på kerneforretningen - og samtidig ved vi, at opgaver vedrørende trivsel, samarbejde og medarbejdersamtaler er i gode hænder. Som ledergruppe får vi løbende kompetent sparring på konkrete problemstillinger. På det personlige plan værdsætter vi hendes engagement og evne til at skabe relationer."

Lennart Gutfelt
Gutfelt & Partnere A/S

”Susanne er en dygtig og erfaren konsulent, som vi er glade for at have i vores netværk af konsulenter. Susanne er kendetegnet ved altid at være forberedt til fingerspidserne og samtidig parat til at lytte til det, som sker og ændre planen undervejs i forløbet. Susannes brede erfaring med HR gennem mange år og i forskellige sammenhænge er hendes varemærke og styrke. Og med sit smilende og åbne væsen er Susanne vellidt blandt både kunder og kolleger.”

Anette Hoppe Grønlund
Organisations- og ledelseskonsulent
Attractor

”Susanne har hjulpet os til at få styr på alle forhold vedrørende personale. Hun har udviklet og professionaliseret vores personalearbejde, samtidig med at hun var primus motor i vores interne kommunikation. Hun har udviklet processer og opgaver, så alle de opgaver, man ikke selv har plads til, blev løst. F.eks. kontaktskabeloner, opdatering af ansættelseskontrakter, introduktion af nye medarbejdere, afsked, sygdom/barsel, refusioner, uddannelse og medarbejdersamtaler.

Det har hun gjort til glæde for både mig og for de ansatte. Susanne er god til at tale med alle - både høj og lav. Vi værdsætter hendes grundighed, og altid glade, smilende og positive tilgang.”

John Olsen
Ejer
Europa Frugt

 

Vi har arbejdet sammen med Susanne i forbindelse med et større forandrings-projekt, der også omfattede vores arbejdsprocesser og kulturgrundlag. Det er vigtigt, at der er en som holder hånd i hanke med processen, og sikrer at den bliver på sporet. Her var det en fornøjelse at arbejde sammen med Susanne. Hun holder fokus på proces og mål, sørgede for vi holdt os på sporet og kom i mål. Hendes positive, åbne og engagerede tilgang skabte en god proces og resultater. Nogle af de konkrete resultater er opdaterede QMA arbejdsprocesser afstemt på tværs af værdistrømmen samt opdateret online personalemappe og afdelingsprofiler, som vi løbende bruger i introduktionen af nye medarbejdere.

Kasper Olsson
Marketingchef
Jan Nygaard AS

 

”Susanne har deltaget aktivt i planlægning og gennemførelse af Global Response 2010, der er en innovativ og ideskabende international konference om voldelige konfliker og sundhed. Susanne har været en uvurderlig del af forberedelsen af den deltagerinddragende proces, der var et omdrejningspunkt for hele konferencen. Det var konferencearrangørernes vision at skabe et akademisk forum, hvor der var rum til udveksling af viden og deraf skabe spirende muligheder for innovation og samarbejde på tværs af fag- og geografiske grænser. For at dette kunne lade sig gøre var det af afgørende betydning at have proceskonsulenter af Susannes støbning tilknyttet før og under konferencen. Susanne deltog såvel i planlægning af både processen samt den konkrete programafvikling. Konferencen var inddelt i tre tematiske spor, hvor foredrag vekslede med diskussion og gruppearbejde på utraditionel og deltager-dreven vis. Susanne var ansvarlig for et af temaerne under konferencen og viste i den sammenhæng en evne til at arbejde på tværs, styre processer, skabe inddragelse og bevare overblikket på en måde der tillod deltagelse og samtidige faciliterede at trådene kunne samles i sidste ende. Susanne har ydet en professionel indsats og udvist stort engagement. Hun samarbejdede fantastisk godt med de øvrige facilitatorer og konferencesekretariatet, og var i forhold til deltagerne en god repræsentant for arrangementet. Hun arbejder selvstændigt, initiativrigt og handlekraftigt.”

Cæcilie Buhmann
Formand for Globale Læger og koordinator af konferencegruppe