”Susanne har hjulpet os til at få styr på alle forhold vedrørende personale. Hun har udviklet og professionaliseret vores personalearbejde, samtidig med at hun var primus motor i vores interne kommunikation.”

John Olsen
Ejer
Europa Frugt

Medarbejderne udgør enhver virksomheds vigtigste ressource, og de er nøglen til de resultater, der bliver skabt. At alle medarbejdere er på rette plads, forstår deres egen rolle og er bevidste om, hvordan og med hvad de bidrager bedst, er afgørende for medarbejdernes trivsel, engagement og effektivitet. Samarbejde, relationer, information, tydelige roller og arbejdsgange er andre vigtige faktorer.

I forbindelse med tiltag der skal optimere og motivere organisationen, kan I eksempelvis bruge Susanne Gormsen til:

 • Sparring og rådgivning om personale
 • Rekruttering, ansættelse og introduktion
 • Fratrædelser
 • Jobprofiler og kompetenceanalyser
 • Medarbejderudviklingssamtaler (tilpasset din virksomhed)
 • Løbende medarbejdersamtaler fx opfølgning på opgaver i forbindelse med ugeplanlægning
 • Teamudvikling
 • Uddannelse og kompetenceudvikling
 • Personalepolitikker og procedurer
 • Personaleadministrative opgaver, som f.eks. løbende opfølgning/ansøgning om refusioner ifm. sygefravær/uddannelse
 • Personalehåndbog (udarbejdelse eller opdatering)