Enkle og brugbare HR-løsninger – målrettet små og mellemstore virksomheder.

Enhver opgave defineres i tæt dialog med dig, så opgaven løses ud fra netop jeres virksomheds situation og behov.

Uanset om I har en enkeltstående opgave, et projekt eller har behov for en ekstern HR-ansvarlig, så kontakt Susanne Gormsen for en uforpligtende samtale om mulige løsninger.

Susanne Gormsen løser opgaver inden for følgende kompetenceområder, og kan:

 • Fungere som HR-ressource tilknyttet jeres virksomhed
  - ad hoc eller med et aftalt antal timer pr. måned
 • Indgå som sparringspartner, projektleder, proceskonsulent eller underviser
 • Løse enkeltstående opgaver eller projektopgaver

HR partner
En løsning der er tilpasset virksomheder, der i dag har ganske lidt eller ingen HR-support, og som ønsker løbende HR-support og service uden at skulle binde sig til en egentlig ansættelse. HR-support gives inden for områderne personale, ledelse, proces.

En ekstern HR partner kan ligeledes løse den opgave det helt generelt er at sikre, at jeres HR-procedurer lever op til nyeste standarder. Det involverer en gennemgang af jeres forretningsgange, politikker, kontrakter og interne retningslinjer. Resultatet er en opdateret og implementeret HR-basis, samt anbefalinger af evt. yderligere forbedringsmuligheder.

Som HR partner lægger Susanne Gormsen stor vægt på en løbende prioritering af de aftalte HR-opgaver i forhold til jeres aktuelle behov.

Ad hoc konsulentbistand
Dette er en mulighed, hvis I har en konkret opgave, der skal løses her og nu. Som fx planlægning og gennemførelse af en fratrædelsesproces, et lederudviklingsinitiativ, opfølgning på en trivsels-analyse, rådgivning forud for lønsamtaler eller andre vigtige medarbejdersamtaler. 

Dit udbytte som kunde
Et godt samarbejde er forudsætningen for et godt resultat. I vil derfor opleve Susanne Gormsen som en meget dedikeret samarbejdspartner, der via en konstruktiv dialog sikrer:

 • At resultaterne er tydelige og mærkbare i hverdagen
 • En fælles opfattelse af konkrete opgavers indhold og mål 
 • At alle relevante medarbejdere i virksomheden involveres
 • At samarbejdsformen er enkel og praktisk
 • At formidlingen foregår på et sprog, som alle forstår
 • At opgaven følges op – og til dørs
 • At budgettet er aftalt på forhånd

 

Kompetenceområder
 • HR partner
 • Rekruttering, ansættelse og introduktion
 • Kompetenceanalyse og jobprofil
 • Fratrædelser
 • Personalepolitikker, HR-procedurer og forretningsgange
 • Personalejura
 • Personalehåndbog
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Lederudvikling
 • Effektive møder
 • Lederhåndbog / lederværktøjer
 • Strategiudvikling og implementering
 • Forandringsledelse
 • Intern kommunikation
 • Udviklings- og forandringsprocesser
 • Projektledelse og projektopstart
 • Analyser